Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 1 • 14:30 - 14:45
Vokal Vivo

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Vokal Vivo er et kor med kvinnelige sangere fra 20 år og oppover. Koret ble offisielt stiftet høsten 2016 etter et år som pilotprosjekt startet av dirigenten vår, Marianne Husby Berg. Siden da har koret utviklet seg mye, og holder nå høyt musikalsk nivå. Vokal Vivo sitt ønske og mål er å formidle god musikk, spre musikkglede og gi gode musikalske opplevelser til publikum. Repertoaret vårt består blant annet av nyere nordisk musikk.
http://www.vokalvivo.com


Saturday June 1, 2019 14:30 - 14:45 CEST
Korscenen - St. Hanshaugen

Attendees (1)