Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 1 • 15:05 - 15:20
Rita N

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Rita har skrevet tekster siden 2016, og inspirasjonen stammer hovedsakelig av manglende sosial stimuli i en litt for liten by. I starten var det bare en givende hobby men behovet for å uttrykke seg musikalsk gjennom ord økte bare med mestringsfølelsen. I 2017 ble det til en litt mer seriøs hobby og hun begynte så smått å spille inn musikk. Gjennom 2018 har hun jobbet mer målrettet og har begynt å finne sin egen stemme
Hennes første utgivelse jobbes det med å ferdigstille nå. Rita N er en stemme å bemerke seg, da hun er kommet for å bli.
https://www.facebook.com/Rita-N-167422254108523/
https://soundcloud.com/ritanach


Saturday June 1, 2019 15:05 - 15:20 CEST
Morradi - Kongens gate

Attendees (3)