Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 1 • 14:20 - 14:30
Island Impressions

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Lucas Reichle er en engasjert etnomusikkvitenskaper fra California med mange års erfaring rundt ståltrommer og stort engasjement kulturen på karibiens sydligste øy, Trinidad.
Repertoaret som presenteres av Reichle består av et rikelig utvalg i sjangere som calypso, jazz og reggae. I tillegg til egne komposisjoner vil også klassiske melodier skape en magisk sommerkveld med positiv og lett stemning.
https://www.reichle-islandimpressions.com/
https://soundcloud.com/islandimpressions


Saturday June 1, 2019 14:20 - 14:30 CEST
Verdensmusikk - Kubaparken

Attendees (4)