Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 1 • 15:15 - 15:45
Oskar Nordbø

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Oskar Nordbø er en artist fra Stavanger, som lever i eksil i Oslo. Han skriver engelske tekster om å føle seg som et rustent tannhjul i en nyåpnet boks med rømme. Inspirasjonen henter han fra pop, folk og americana, og andre sjangere hvor menneskelighet blir formidlet. Fortellende tekster, et gitardrevet og nostalgisk lydbilde, og en nær og særegen vokal er kjennetegn for artisten.
https://www.facebook.com/oskarnordbo/
https://soundcloud.com/osnordbo
https://open.spotify.com/artist/1V54IyxH5kk89IcJXf74Br?si=y_O8mzB3Rt2noclxthqCcw


Saturday June 1, 2019 15:15 - 15:45 CEST
Sub Scene, Rosenkrantz' gate

Attendees (6)