Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 1 • 12:45 - 13:15
BULder og Brak

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

BULder og Brak er ei hallinggruppa for ungdom frå 12-18 år. Dei har deltatt på tevlingar nasjonalt og lokalt, og vann seinast i 2018 klassa lagdans på Landskappleiken. Gruppa er dimed juniorNoregsmeistre og bør kunne by på eit skikkeleg show med tradisjonsrik norsk dans.
https://www.bul.no/leikarringen/bulder-brak/

Saturday June 1, 2019 12:45 - 13:15 CEST
Folkemusikk - Egertorget

Attendees (2)